• Home
  • Over ons
  • Positief schoolklimaat

Positief schoolklimaat

PBS (Positive Behaviour Support) staat voor een schoolbrede aanpak en is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Het team van Glanerbrug-Zuid heeft gekozen voor de waarden zelfstandig, verantwoordelijk, betrokken en nieuwsgierigheid. Deze waarden willen we graag bij de kinderen en onszelf (blijven) ontwikkelen.

Onze leerlingen weten welk gedrag er van ze wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt. De gedragsverwachtingen worden regelmatig (preventief) geoefend en herhaald d.m.v. gedragslessen, zodat leerlingen precies weten wat er van hen wordt verwacht. Zo is het makkelijker om het gewenste gedrag te laten zien.

Om goed gedrag aan te moedigen werken we met tokens (muntjes) die de leerlingen kunnen verdienen en gezamenlijk met de groep sparen zij voor een beloning. De verhouding tussen positieve bekrachtiging van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag is 3:1. De aandacht voor ongewenst gedrag wordt klein gehouden. Wanneer een leerling zich niet aan een gedragsverwachting houdt, volgt een consequentie. Voor zowel leerlingen als leerkrachten is duidelijk hoe die consequentie er uitziet.

piekenbuis

PBS is een aanpak voor alle leerlingen, met specifieke interventies voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan variëren van tijdelijke hulp tot op school tot professionele jeugdzorg. PBS bereikt de school en de schoolomgeving. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op het schoolplein en bij activiteiten buiten de school worden kinderen aangemoedigd pro sociaal gedrag te laten zien.

Systematische gedragsregistratie geeft zicht op de ontwikkeling van leerlingen en maakt vroegtijdig ingrijpen bij problemen mogelijk. De data van het registratiesysteem worden gebruikt om gedrag te sturen op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau.

 

School voor kennis en talent