• Home
  • Ouders
  • Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Als medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigen wij de ouders en het personeel van basisschool WereldWijs Zuid. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Samen met de directie willen we op een zo goed mogelijke manier basisschool WereldWijs Zuid helpen bij het realiseren van haar doel, namelijk goed onderwijs verzorgen voor haar leerlingen. Wij willen dit doen op een manier die duidelijk en transparant is voor alle ouders en het personeel.

Vanuit een positief kritische houding bekijken we voorstellen van het bestuur, de directeur en het team en zetten zelf ook onderwerpen op de agenda om te bespreken. Denk hierbij aan personeelsbeleid, huisvesting, veilig internetten, muziek- en cultuuronderwijs en pesten. Wij vergaderen zes keer per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar.

Rechten

Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het adviesrecht. Denk hierbij aan nieuwbouw, vakantieregeling, beleid met betrekking tot de organisatie van de school en personeelsbeleid. Dit betekent dat zij het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur/de directeur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen.
De MR kent ook instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur/de directeur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen.
Denk hierbij aan de invoering van het continurooster, vaststellen of wijzigen van het schoolplan, wijziging van de schoolgids, verandering van onderwijskundige doelstellingen en het vaststellen van de ouderbijdrage.
Wanneer geen instemming wordt verkregen zal het bestuur/de locatiedirecteur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen.

Notulen

De notulen van de MR zijn te allen tijde in te zien op onze website.

 

School voor kennis en talent