IKC Glanerbrug Zuid

Basisschool WereldWijs Zuid heeft al jaren een goede collegiale band met haar buurscholen kbs de Troubadour, cbs Ouverture en partner voor-en naschoolse kinderopvang en peuteropvang stichting kinderopvang HumanKind. Deze succesvolle samenwerking is omgezet in de realisatie van een Integraal Kind Centrum voor Glanerbrug Zuid (IKC). Het doel is om alle voorzieningen die u wenst als ouders, in de buurt van uw gezin te realiseren.
De kinderen kunnen binnen ons IKC deelnemen aan uitstekend onderwijs, gezellige kinderopvang en uitdagende activiteiten, onder begeleiding van gekwalificeerd personeel. Dit biedt kansen voor ouders die het gezinsleven willen combineren met hun werk en voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen.

School voor kennis en talent