• Home
 • Ouders
 • Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u als ouder(s) een verantwoorde schoolkeuze wilt maken.
Via deze site en de schoolgids willen we u zo goed mogelijk informeren.
Misschien helpen onderstaande vragen en antwoorden u nog verder bij uw keuze.

Als een leerkracht ziek is, hoe wordt dat dan vervangen? Worden de kinderen ook wel eens naar huis gestuurd?

Leerkrachten worden bij ziekte vervangen door invallers. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van Annet Grado, onze vaste invaller. Zij kent de school en onze leerlingen. Is zij niet beschikbaar dan komt er een andere invaller.

Het logboek geeft informatie over de groep bij geval van ziekte of verlof. Bij een langere ziekteperiode (langer dan één maand) worden de ouders op de hoogte gebracht en de invaller wordt aan hen voorgesteld.

Als er onverhoopt geen vervanging mogelijk is, wordt de betreffende groep opgedeeld.

In een enkel geval gaat de groep weer naar huis, nadat u hiervan op de hoogte bent gebracht.

Bijna 4 jaar, dan mag je naar school!

Is uw zoon of dochter bijna 4? Dan mag hij/zij bijna naar school. 

Graag laten we u onze mooie school zien en vertellen over wat wij belangrijk vinden. Op de eerste plaats is dat natuurlijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft!
In de weken voordat een kind vier wordt mag hij komen wennen op school. De juf van groep 1 neemt contact met u op om een aantal wenafspraken te maken. Als uw zoon/dochter dan jarig is geweest mag hij/zij elke dag naar school.

Gaat mijn kind de hele week naar school, ook als hij/zij nog kleuter is?

U als ouder moet uw dochter of zoon op de basisschool laten inschrijven.
Op u rust ook de verplichting ervoor te zorgen dat uw kind elke dag naar school gaat. Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Maar waarschijnlijk stapt u al eerder naar de basisschool.
Een kind mag namelijk al naar de basisschool als het 4 jaar is. Bij OBS Glanerbrug Zuid kan het kind 10 keer een halve dag meelopen om kennis te maken.
Na de kennismaking kan uw kind op de eerste dag na zijn of haar 4e verjaardag op school beginnen.

Hebben jullie regels over roken?

In en rondom onze school is het verboden om te roken. Dat geldt voor iedereen. Het staat vast dat roken ongezond is en als school willen wij de leerlingen een omgeving bieden waar ze geen verkeerde voorbeelden krijgen. Het veelvuldig zien van rokende leerkrachten en/of ouders zou rookgedrag kunnen aanmoedigen.

Heeft de school een speciaal onderwijsconcept?

OBS Glanerbrug Zuid werkt met het concept adaptief onderwijs.
Kinderen verschillen van elkaar: in hun talenten, interesses en hun manier van leren. Ons team houdt met deze verschillen rekening. Ons doel is te bereiken dat iedere leerling zich optimaal ontwikkelt en zijn talenten daarbij kan inzetten. Dat ziet er zo uit: De leerkracht geeft eerst een korte uitleg en de leerlingen gaan vervolgens zelf aan de slag. Bij de instructietafel in het lokaal krijgen ze uitleg-op-maat. Heb je daarna nog hulp nodig? Dan eerst zelf proberen en als dat niet lukt je eigen tafelgroepje om hulp vragen. Kom je er dan nog niet uit? Dan komt de leerkracht langs om de vragen te beantwoorden. Natuurlijk kan bij deze aanpak niet iedereen tegelijk aan de beurt komen. Kinderen leren op deze manier om te gaan met uitgestelde aandacht. Zo kunnen ze zolang wat anders oppakken én van elkaar leren. In ieder geval halen alle kinderen de leerdoelen.

Alle kinderen kunnen het en dat geeft een goed gevoel! Bovendien vinden wij zelfstandig werken een belangrijke vaardigheid voor onze leerlingen. In het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs wordt verwacht dat iedereen dat beheerst. Kinderen vinden het ook leuk om zelf hun activiteiten te plannen en zelfstandig te zijn. Daarom kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen.

In de groepen 1 tot en met 4 werken we met planborden waarop de kinderen leren hun activiteiten zelf te plannen. In de hogere groepen stappen de kinderen over op een weektaak. Zo leren ze zowel zelfstandig als in een groep samen te werken. Daarnaast denken de leerlingen na over hun eigen prestaties, werkhouding en omgang met klasgenoten.

Met deze bagage kunnen de leerlingen in groep 8 vol vertrouwen de overstap naar het voortgezet onderwijs maken.

Heeft u vakonderwijs op school?

Alle leerkrachten van Openbare Basisschool Glanerbrug Zuid volgen de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied door middel van diverse na- en bijscholingscursussen en studiedagen.

De functies zijn binnen het team als volgt verdeeld:

 • 12 groepsleerkrachten
 • 1 vakleerkracht gymnastiek
 • 1 interne begeleider
 • 1 ICT-er
 • 1 gastvrouw
 • 1 administratief medewerkster
 • 1 conciërges
 • 2 schoonmakers
 • 1 directeur en 1 locatieleider

Op dit moment hebben we alleen een vakleerkracht voor lichamelijke oefening. Onze vakleerkracht, Ronald Heijboer, geeft ook les aan de kleutergroepen.

Hoe gaan jullie om met mobiele telefoons en speelgoed?

Het gebruik van mobiele telefoons en persoonlijke (hand-)computers, MP-3 spelers e.d. is niet toegestaan onder schooltijd. Leerlingen kunnen dit, op eigen risico, inleveren bij de leerkracht.
Het meenemen van eigen speelgoed naar de klas is niet toegestaan tenzij dit op verzoek van de groepsleerkracht gebeurt.

Hoeveel tijd besteden jullie aan creatieve vakken?

Alle groepen krijgen ten minste een keer per week een expressievak aangeboden. Het gaat om de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama.
Daarnaast krijgen alle groepen creatieve lessen of voorstellingen aangeboden vanuit Concordia kunst en cultuur.

Kan mijn kind hier overblijven?

De school werkt met een continurooster. Elke dag gaan alle leerlingen van 8.30 -14.00 uur naar school.

Mijn kind gaat met de fiets naar school. Wat zijn daarover de afspraken?

Leerlingen die op de fiets naar school gaan moeten voor een goed fietsslot zorgen. Het is raadzaam de fiets altijd op slot te doen. Een label met naam en adres aan het sleuteltje voorkomt veel narigheid. De fietsen kunnen gestald worden in de daarvoor bestemde plaatsen voor fietsenstalling.

Waar is belangrijke dagelijkse informatie over de klas van mijn kind?

Op de prikborden naast de deuren van de klaslokalen zijn mededelingen geprikt die specifiek voor de betreffende klas zijn bedoeld.
Weet verder dat als uw kind jarig is, dat natuurlijk gevierd wordt in de klas. De jarige trakteert de groep op een lekkere en gezonde traktatie.
Ook gaan de kinderen de klassen langs om de leerkrachten te trakteren. De groepsleerkracht van uw kind weet of in zijn of haar klas sprake is van een dieet of allergie van een van de klasgenoten.
Leerlingen die op de fiets naar school gaan moeten voor een goed fietsslot zorgen. Het is raadzaam de fiets altijd op slot te doen. Een label met naam en adres aan het sleuteltje voorkomt veel narigheid. De fietsen kunnen gestald worden in de daarvoor bestemde plaatsen voor fietsenstalling.
In en rondom onze school is het verboden om te roken. Dat geldt voor iedereen. Het staat vast dat roken ongezond is en als school willen wij de leerlingen een omgeving bieden waar ze geen verkeerde voorbeelden krijgen. Het veelvuldig zien van rokende leerkrachten en/of ouders zou rookgedrag kunnen aanmoedigen.
Het gebruik van mobiele telefoons en persoonlijke (hand-)computers, MP-3 spelers e.d. is niet toegestaan onder schooltijd.
Het meenemen van eigen speelgoed naar de klas is niet toegestaan tenzij dit op verzoek van de groepsleerkracht gebeurt.

Wanneer kan ik de directeur of een leerkracht spreken?

Met de directeur kunt u een afspraak maken op maandag tot en met vrijdag. U kunt daarvoor bellen met 053 4613236. Of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Met de intern begeleider Elly Sanders zijn afspraken te maken op maandag tot en met woensdag.
Met groepsleerkrachten kunt u een afspraak maken na schooltijd.

Wat doen ouders allemaal op school?

U wordt als ouders op veel manieren betrokken bij onze school.
Natuurlijk is er een ouderraad en een medezeggenschapsraad.
Omdat schoolinformatie belangrijk is, hebben wij naast de informatieavonden aan het begin van het schooljaar, de open dag en de drie spreekavonden (10-minutengesprekken) tevens onze nieuwsbrieven.
Hiermee wordt u als ouder op de hoogte gehouden van allerlei zaken binnen onze school en de groepen.
Twee maal per jaar organiseert de school in samenwerking met de OR een thematische ouderavond.

Wat doet de school aan pesten en plagen?

Wij beschikken over een pestprotocol.
Wij vinden het echter zeer belangrijk dat het niet zover hoeft te komen dat wij van het protocol gebruik moeten maken. Daarom hebben wij in de school vaste afspraken en regels over hoe wij wet elkaar omgaan. De weerbaarheid en veiligheid voor alle kinderen staan daarbij voorop.

Wij werken hierbij samen met het expertisecentrum weerbaarheid en volgen het project: Kom op voor jezelf.
Er is een stuurgroep Sociaal emotionele ontwikkeling, die de ontwikkelingen in de school op dit gebied steeds aanstuurt en onder de aandacht houdt.

Zie ook op de website het kopje positief schoolklimaat.

Wat geef ik mijn kind mee voor de kleine ochtendpauze?

Wij raden aan om uw kind voor de kleine ochtendpauze een kleine gezonde snack en iets te drinken mee te geven bijvoorbeeld: fruit, melk, volkoren tussendoortjes. Voor de lunch raden wij aan iets te drinken en te eten mee te geven zoals brood, melk of yoghurt.

Wat is ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid betekent dat u meeleeft met het wel en wee van uw kind. Dat u uw kind aanmoedigt en dat u zowel hoge als redelijke verwachtingen heeft van de prestaties van uw kind.

En dat kan op de volgende manieren:

 1. U helpt uw kind naar school en praat met uw kind over school
  Dit is de belangrijkste factor bij ‘ouderbetrokkenheid’.
  U ondersteunt uw kind met een veilige en stabiele thuissituatie en met een uitdagend pedagogisch klimaat.
 2. U wisselt met school belangrijke informatie uit
  Over schoolprogramma’s, vorderingen van het kind, over opvoeding en belangrijke zaken thuis.
 3. U helpt uw kind met huiswerk
  Wij geven u daarvoor concrete suggesties en ideeën. En wij vragen u zich actief te bemoeien met het schoolleven van uw kind.

Samen vormen we de basis van de driehoek ouder-leraar-kind

Met u als ouders ‘maken wij samen de school’. Voor uw kind is het belangrijk dat we samenwerken. School en ouders, schouder aan schouder. Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind. U als ervaringsdeskundige en wij als onderwijsprofessionals.

driekhoek kind ouder leraar glanstechniek obs Glanerbrug Zuid

Uw positieve betrokkenheid doet er werkelijk toe. Het is erg goed voor:

 • de schoolprestaties
 • het sociale gedrag
 • het doorzettingsvermogen
 • de motivatie
 • de houding van uw kind ten opzichte van leraren

Regelmatig contact tussen u en de leraar bevordert de samenwerking en zorgt voor een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en op school. Daar vaart uw kind wel bij. Aan het begin van het schooljaar hebben wij met alle ouders een kennismakingsgesprek over het kind. Welke ambities heb je als ouder voor je kind, hoe kijk je als ouder naar je kind en hoe gaat de samenwerking vorm krijgen gedurende het schooljaar.

We vinden het daarom erg belangrijk dat ook u, als ouder, zich welkom voelt op onze school. Komt u gerust binnen lopen, of kom op school helpen. Wij zien u graag!

De ambitie van onze school is:

 • wij doen het samen!
 • we willen goed met u samenwerken, ten behoeve van uw kind.

Buiten het belang van uw betrokkenheid voor uw kind is het ook zo dat uw hulp echt nodig is voor een aantal activiteiten op school.

Wat kan mijn kind aan hulp verwachten als het niet zo goed gaat / of als het heel goed kan leren?

In de schoolgids en in het schoolplan van onze school staat uitgebreid beschreven hoe wij inspelen op de leerbehoeften van alle kinderen.

 

School voor kennis en talent