Ouderraad

De ouderraad is erg belangrijk voor de school. Behalve de ondersteuning tijdens schoolactiviteiten, zorgen zij ook voor extra financiën. Dit maakt dat er veel extra dingen mogelijk zijn! Bijvoorbeeld extra Ipads, een mooie muurschildering in de patio, buitenspeelmateriaal, lego etc.

De OR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Bij deze vergadering is het team ook altijd vertegenwoordigd door middel van 1of 2 teamleden. De OR helpt bij het organiseren van activiteiten en maakt voor de bekostiging gebruik van middelen die ouders beschikbaar stellen.

Onze ouderactiviteiten op een rijtje:

 • Oud-papier ophalen
 • Extra leermaterialen bekostigen (die niet door het Ministerie van Onderwijs worden betaald en mogelijkheden bieden voor iets extra’s)
 • Uitjes met de school organiseren
 • Ondersteunen bij schoolreisbegeleiding
 • Speelmateriaal die mogelijkheden bieden voor de onderbouw
 • Ondersteunen bij sport- en spelactiviteiten
 • Ondersteunen bij hoofdluiscontrole
 • Ondersteunen bij Sinterklaasfeest, Kerstviering, carnaval en (palm)Pasen
 • Ondersteunen bij een thema-avond over een bepaald onderwerp
 • Ondersteunen bij het afscheid van groep 8

Per schooljaar vragen wij u om een vrijwillige bijdrage van € 22,00 per kind.

 • Sinterklaas en kerstviering € 10,00
 • Carnaval en Pasen/palm Pasen € 5,00
 • Diversen € 7,00

De ouderraad is een vereniging met u als ouder/ verzorger als lid, zonder betaling van contributie. Als u belangstelling hebt om de OR te ondersteunen dan kunt u contact opnemen met Daphne Sol of één van de leerkrachten.

School voor kennis en talent