• Home
  • Ouders
  • Schoolgids

Schoolgids

Kent u onze school al? Of misschien nog helemaal niet? Bent u wel op zoek naar informatie? Op deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden.

In deze schoolgids leest u alle informatie over basisschool WereldWijs Zuid. We hebben geprobeerd de sfeer van onze school te beschrijven en u te vertellen wat wij, in ons onderwijs, vanzelfsprekend vinden (goed onderwijs in een veilig schoolklimaat).
Ook vertellen we u graag over dat waar we trots op zijn. Als PBS-school vinden wij een positieve benadering van uw zoon/dochter belangrijk. Wij kijken vanuit de talenten van ieder kind en begeleiden de kinderen in dat wat zij nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. De manier waarop wij onderwijs geven blijft een continu onderwerp van gesprek waarbij we ons handelen aanpassen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Onze schoolgids is met grote zorg samengesteld. In de gids kunt u lezen over onze onderwijskundige aanpak en visie en verdere ontwikkeling van onze missie.

Ieder kind is uniek, als team realiseren wij ons dat. Vanuit kennis en talent willen we het unieke in ieder kind naar boven halen en helpen ontwikkelen. In deze schoolgids vindt u al veel informatie. Mocht u na het lezen van onze schoolgids vragen hebben of de school willen bezoeken, u bent van harte welkom!

Het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van basisschool WereldWijs Zuid

Download hier de schoolgids van basisschool WereldWijs Zuid schooljaar 2022 - 2023

School voor kennis en talent