• Home
 • Over ons
 • Ouderbetrokkenheid

Wat is ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid betekent dat u meeleeft met het wel en wee van uw kind. Dat u uw kind aanmoedigt en dat u zowel hoge als redelijke verwachtingen heeft van de prestaties van uw kind.

En dat kan op de volgende manieren:

 1. U helpt uw kind naar school en praat met uw kind over school
  Dit is de belangrijkste factor bij ‘ouderbetrokkenheid’.
  U ondersteunt uw kind met een veilige en stabiele thuissituatie en met een uitdagend pedagogisch klimaat.
 2. U wisselt met school belangrijke informatie uit
  Over schoolprogramma’s, vorderingen van het kind, over opvoeding en belangrijke zaken thuis.
 3. U helpt uw kind met huiswerk
  Wij geven u daarvoor concrete suggesties en ideeën. En wij vragen u zich actief te bemoeien met het schoolleven van uw kind.

Samen vormen we de basis van de driehoek ouder-leraar-kind

Met u als ouders ‘maken wij samen de school’. Voor uw kind is het belangrijk dat we samenwerken. School en ouders, schouder aan schouder. Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind. U als ervaringsdeskundige en wij als onderwijsprofessionals.

driekhoek kind ouder leraar glanstechniek obs Glanerbrug Zuid

Uw positieve betrokkenheid doet er werkelijk toe. Het is erg goed voor:

 • de schoolprestaties
 • het sociale gedrag
 • het doorzettingsvermogen
 • de motivatie
 • de houding van uw kind ten opzichte van leraren

Regelmatig contact tussen u en de leraar bevordert de samenwerking en zorgt voor een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en op school. Daar vaart uw kind wel bij. Aan het begin van het schooljaar hebben wij met alle ouders een kennismakingsgesprek over het kind. Welke ambities heb je als ouder voor je kind, hoe kijk je als ouder naar je kind en hoe gaat de samenwerking vorm krijgen gedurende het schooljaar.

We vinden het daarom erg belangrijk dat ook u, als ouder, zich welkom voelt op onze school. Komt u gerust binnen lopen, of kom op school helpen. Wij zien u graag!

De ambitie van onze school is:

 • wij doen het samen!
 • we willen goed met u samenwerken, ten behoeve van uw kind.

Buiten het belang van uw betrokkenheid voor uw kind is het ook zo dat uw hulp echt nodig is voor een aantal activiteiten op school.

School voor kennis en talent