• Home
  • Over ons
  • Continu rooster

Continurooster

schema continue rooster obs glanerbrug zuid 

Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.
Om 10.15 uur en om 12.00 wordt er gezamenlijk onder begeleiding van de eigen leerkracht in de klas gegeten. Aansluitend spelen de kinderen zowel 's morgens als 's middags 15 minuten buiten. De groepen 1 en 2 spelen op het kleuterplein onder begeleiding van de leerkracht. De speeltijden van de kleuters wijken af van de andere groepen, omdat kleuters recht hebben op meer tijd om buiten te spelen. De groepen 3 t/m 8 gaan naar het plein en spelen hier onder het toezicht van de leerkrachten. Alle kinderen blijven op school en er zijn geen kosten aan verbonden.

Waarom werkt de school met een continurooster?

Een continurooster geeft meer rust, duidelijkheid en regelmaat voor kinderen. Minder wisselmomenten gedurende de dag tussen onderwijs en opvang.
Het ritme van de kinderen wordt bij een continurooster niet onderbroken, waardoor het werk nog effectiever zal worden.
Een kortere overblijf door leerkrachten geeft rust en beperkt het werktijd verlies door de overgangen van de ene naar de andere persoon.

School voor kennis en talent