Notulen MR 14 mei 2019

Er is in overleg met de Troubadour een mooi gezamenlijk ontwerp gemaakt voor ons schoolplein. Een andere inrichting, duurzame speeltoestellen, betere verlichting en meer groen.
Ze starten met de aanleg in de zomervakantie. In het najaar komt de beplanting.
Beide scholen hebben een subsidie aanvraag gedaan van rond de 10.000 euro.
De entree van onze school wordt vernieuwd. . De groenstroken rondom de school zullen ook veranderen. Het wordt een mooi geheel.

Op het kleuterplein worden de  hekjes vervangen door hogere hekken van een meter twintig.
Daardoor krijg je een betere afscheiding van het kleuterplein. Zodat je er niet meer zo gemakkelijk overheen kunt stappen.

Op de muur van de patio komt een mooie graffiti tekening.

We gaan na de zomervakantie de hal herinrichten. Om hier geld voor te krijgen doen de kinderen en het schoolteam mee aan een ontwerp wedstrijd uitgeschreven door Consent.
Op vrijdag 24 mei worden alle ontwerpen besproken en de school met het origineelste ontwerp wordt beloond met een geldprijs.

Het afscheid van Nicole Klaver is op 29 mei. Voor de kinderen ’s middags en voor de ouders vanaf 13.45 in de hal van de school. U bent van harte welkom.

Er maken 12 kinderen van onze school gebruik van de schoollunch.
Er zal met de leerkrachten geëvalueerd worden. Aan de hand van de evaluatie gaan we besluiten of we volgend schooljaar hiermee doorgaan.

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel. Dat profiel wordt in het nieuwe schooljaar herschreven. Wilt U het lezen dan kunt U dat altijd opvragen bij een van de MR leden of bij de school.

De formatiegesprekken voor het nieuwe schooljaar zijn gestart. U krijgt bericht wanneer alles rond is.

Vindt U het interessant om hierover mee te praten of heeft U andere vragen dan kunt U altijd een vergadering bijwonen. Geef het door aan de leerkracht van uw kind of aan een van de MR leden. Frank Rouwenhorst, Birgit klasens of Eric Broer.

Onze volgende vergadering is op dinsdag 18 juni 2019.

School voor kennis en talent