Notulen van de Medezeggenschapsvergadering van 14 april 2020

Dit was een video vergadering in verband met de Corona maatregelen.

Deze vergadering ging voornamelijk over de Corona maatregelen en welke gevolgen die
hebben voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Het vraagt veel van ouders, kinderen en leerkrachten. Het online onderwijs kwam snel op gang. De kinderen hebben allemaal leerpakketten en online lessen.
Groep 3 tot en met 8 werken ook met Snappet.
Groep 1 en 2 krijgen elke week hun lesprogramma op Social Schools. En elke dag een tip erbij.
Op onze school is de opvang georganiseerd van kinderen van ouders in cruciale beroepen.

Op 21 april worden er nieuwe maatregelen gepresenteerd voor het basisonderwijs.

Het thuiswerken verloopt goed. Elke leerkracht volgt wat de kinderen maken.
Bij drie kinderen is leerplicht ingezet omdat de leerkrachten met die kinderen geen contact konden leggen.
De leerkracht heeft elke week contact met de kinderen.
In het weekend beantwoord de leerkracht geen vragen.
Er is een groepsbespreking geweest over de kinderen, met de leerkrachten, directrice en Ib-er.
De eindtoets van groep 8 gaat dit jaar niet door.

De schoolreisjes waren nog niet geboekt alleen de schoolreis van groep 8.
Voor groep 8 zal iets anders bedacht moeten worden als afscheid van de basisschool.

Rondom het schoolgebouw neemt vandalisme toe. De camera’s werken goed.
De wijkagent bezoekt de daders.

De samenwerking tussen Glanerbrug-Zuid en Noord ligt even stil. Na de zomervakantie is Rianne ( directrice) tot de herfstvakantie elke dag op beide scholen.

De formatie besprekingen voor het volgende schooljaar zijn begonnen.

De volgende medezeggenschapsvergadering is op 15 juni.
Wanneer U een vergadering bij wilt wonen kunt U zich daarvoor aanmelden bij: Birgit Klasens, Frank Rouwenhorst, Michel Kats en bij elke leerkracht.

School voor kennis en talent