Notulen MR vergadering 27 januari 2020

Notulen van de Medezeggenschapsraad vergadering van 27 -01-2020.

Er ligt een wens van de kinderraad en van het IKC dat er voor de scholen niet meer
gerookt en gefietst mag worden. Er wordt gewerkt aan een rook en fietsvrije zone.
Er moeten eerst borden worden geplaatst voor er gehandhaafd kan worden.

Er zijn camera’s geplaatst op het gebouw van het IKC. Rond de jaarwisseling zijn er geen vernielingen geweest.

De maatregel dat de eerste ziektedag van een leerkracht niet vervangen wordt blijft bestaan. De school probeert deze dag intern op te lossen. Dit lukt, tot nu toe, bijna altijd.

In het voorjaar komt er een beroepenmarkt op school voor de kinderen van de groepen zeven en acht.

De ouders en kinderen zijn ’s ochtends goed op tijd. Wel moeten we daar alert op blijven.

In het team wordt besproken, of het wenselijk is, dat er tijdens de inloop in de groepen zes, zeven en acht, geen ouders meer mee naar binnen gaan.

De volgende Medezeggenschapsraad vergadering is 14-04-2020.

School voor kennis en talent