Notulen MR vergadering 9 december 2019

Onze voorzitter Eric Broer gaat de medezeggenschapsraad verlaten op 1 januari 2020.
Frank Rouwenhorst neemt het voorzitterschap van Eric over en alle taken die daar bij horen.
Birgit Klasens gaat namens de ouders naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Michel Kats komt ‘nieuw’ in de medezeggenschapsraad namens de ouders.
Namens het personeel zitten in de medezeggenschapsraad:
Marjolein Vinke, Gert Stapper en Marijke Wegdam

Juf Marianne ( groep ½) en juf Ricky ( groep 8) gaan onze school na de kerstvakantie verlaten.
Juf Marloes gaat hun taken overnemen.
Juf Marjolein komt na de kerstvakantie drie dagen terug in de groep 6/7.

Ons leerling aantal stijgt, daar zijn we blij mee.

Bij ziekte van de leerkracht, is de vervanging tot nu toe, bijna altijd rond gekomen. Groep 6/7 is eenmaal naar huis gestuurd. Daarbij heeft “social schools” goed gewerkt.

Het te laat binnenkomen in de les en het ziekte verzuim van de kinderen wordt minder. Ouders en kinderen moeten zich melden aan de balie wanneer ze na 8.30 de school binnen komen. De ouders van kinderen, die vaak ziek of afwezig zijn, krijgen een oproep van de GGD.

De buitenschoolse opvang zit naar ieders tevredenheid in de lokalen boven. De school wil de hal gaan gebruiken voor ontwerpend leren. Daarvoor wordt nog een ontwerp gemaakt.

In het voorjaar komt er een beroepenmarkt voor de groepen 7 en 8 in de school.

De kinderraad wil graag dat er voor de school niet meer gerookt wordt. Dat is wettelijk nog niet te handhaven.

We willen de positie van het openbaar onderwijs in Glanerbrug versterken. Daarvoor zoeken we samenwerking met Glanerbrug-Noord. Daarnaast willen we ook graag meer bedrijven in de school halen. Hierover wordt nog nagedacht.

De samenwerking met de Troubadour en de Ouverture wordt intensiever. Er wordt een klankbordgroep opgericht met ouders van alle drie de scholen binnen het IKC. De studiedagen zijn al gelijk getrokken evenals de Koningsspelen.

U bent altijd van harte welkom om een vergadering van de medezeggenschapsraad bij te wonen. U kunt U opgeven bij: Frank ( vader van Iann uit groep 6), Birgit ( moeder van Ruben uit groep 7), Michel ( vader van Arthur uit groep 4 en Olivia en Léonore uit groep 1) of bij de leerkracht van uw kind.

De volgende vergadering is 27 januari 2020.

School voor kennis en talent