Notulen MR vergadering 7 oktober 2019

Na vele jaren in de Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
heeft onze voorzitter, Eric Broer, besloten om te stoppen.
Zijn laatste vergadering is op 9 december 2019.
Wij vinden het heel jammer maar respecteren zijn besluit.
Op de volgende vergadering wordt besloten wie zijn taken gaan overnemen.
We zijn op zoek naar een nieuwe ouder voor in de MR.

Het jaarverslag van de MR (2018-2019) staat op de website.

Op elke school wordt, waarschijnlijk met ingang van het volgende schooljaar, een talent begeleider aangesteld.

In de herfstvakantie vertrekt de buitenschoolse opvang uit de hal van onze school.
Ze gaan naar de lokalen boven. De hal gaat gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden
Voor de groepen vier tot en met acht.
In de kleutergang is een extra lokaal ingericht voor de groepen een, twee en drie.
Ze kunnen daar gezamenlijke activiteiten plannen.

Het komende jaar wordt een nieuw schoolplan geschreven voor de komende vier jaren.

Dit schooljaar zal de vacature voor directrice of directeur definitief ingevuld moeten worden.

De zichtbaarheid van onze school is verbeterd. Er zijn borden rondom de school geplaatst.
Het logo staat op de ramen. Ook binnen het IKC zijn we beter zichtbaar.
De renovatie van het grote plein is bijna gereed. In de komende periode wordt gewerkt aan de beplanting.
Om het kleuterplein is een mooi en hoger hek geplaatst.
Er lopen ’s avonds vaker beveiligers op het plein.

Wilt U een vergadering bijwonen, dat kan altijd.
U kunt U aanmelden bij: Eric Broer, Birgit Klasens of Frank Rouwenhorst.
Bij Rianne of bij de leerkracht van uw kind.

De volgende vergadering is 09-12-2019.

School voor kennis en talent