Notulen MR 19 maart 2019

De schoollunch start op 1 april 2019. Wilt U ook hieraan deelnemen dan kunt U zich opgeven bij Jolanda en Nienke. Ze zijn vaak bij de balie van de school aanwezig.

Marjolein Vinke, leerkracht van groep 8, neemt tijdelijk plaats in de medezeggenschapsraad tot de zomervakantie.

Er zijn bij de ingangen van het plein borden geplaatst waarop de namen staan van alle organisaties binnen het IKC.

Nicole Klaver ( directrice ) neemt afscheid van onze school. Zij wil dit graag vieren op

Woensdag 29 mei. ’s Middags met de kinderen en de ouders. U krijgt hiervoor nog een

uitnodiging.

Wij zijn bezig met plannen om onze school meer zichtbaar te maken.

Vanaf de straat zijn we niet te zien. We zijn voor externen moeilijk te vinden.

Ook binnenin het IKC lopen de mensen ons voorbij.

De leerlingen aantallen dalen op alle scholen daarom gaan we meer werk maken van onze PR.

Er zijn door de ouderraad en de medezeggenschapsraad al veel ideeën bedacht.

Hebt U ook een idee geeft dat dan door. Het kan bij ouders van de ouderraad, de ouders van de medezeggenschapsraad of bij de leerkrachten of de directie van de school.

Wilt U meer weten en meedenken over de schoolbegroting, het schoolondersteuningsplan,

of het formatieplaatje bezoek dan een van onze vergaderingen. U bent altijd van harte welkom.

Meldt U aan bij Eric Broer, Birgit Klasens, Frank Rouwenhorst of bij de leerkracht van

Uw kind.

De volgende vergadering is op 14 mei 2019.

School voor kennis en talent