Notulen MR 4 december 2018

De taken van Nicole Klaver ( directrice ) worden tijdelijk overgenomen door
Renate Klokman. Zij is directrice van de La-Res school. Ze is op dinsdag aanwezig en altijd bereikbaar.
De taken van Elly Sanders ( intern begeleider ) worden tijdelijk overgenomen door
Louise Spitholt. Zij is intern begeleider van de Harry Bannink school en zal vier dagen op
onze school aanwezig zijn.

De directie, het team en de MR gaan akkoord met de meerjarenbegroting van Consent.
De begroting is opgesteld voor 2019 tot 2023.
Om in de toekomst financieel gezond te blijven zijn drie maatregelen genomen.
Eerste maatregel: Op schoolniveau wordt de eerste dag afwezigheid niet meer vervangen.
Vanaf 1 januari 2019 moet het team dit onderling oplossen. In mei wordt deze maatregel met de GMR geëvalueerd.
Tweede maatregel: Consent gaat intern de organisatie aanpassen.
Derde maatregel: Bij een nieuwe ronde werkdruk verlagende middelen worden er
Vijftien formatieplaatsen afgehaald, die zijn nu al ingezet op de scholen.

Wij werken aan het realiseren van een schoollunch.
Dit doen we samen met de Ouverture. U ontvangt binnenkort een enquête waarin gevraagd wordt naar uw behoefte aan een lunch voor uw kind(eren) op school. Het lunchpakketje zal waarschijnlijk 0,75 eurocent per keer per kind gaan kosten.
We doen dit in het kader van de gezonde school. Het pakketje kunt U zelf samenstellen en daarbij kiezen uit verschillende mogelijkheden.
Er wordt samengewerkt met: de “Jumbo”, met vrijwilligers en met “Avanti”.
Hoe de organisatie er precies uit zal zien, daar krijgt U nog bericht van.

Per 1 januari wordt er een klaslokaal verhuurd aan de Ouverture. Daar komen wisselende groepen in.

U bent altijd welkom om een vergadering van de MR bij te wonen.
Er volgt ook een uitnodiging via” Social Schools” een week van te voren.
U kunt U bij de MR leden en bij elke leerkracht opgeven.
De voorzitter van de MR is Eric Broer. Vader van Femke.

De volgende vergadering is: maandag 28 januari 2019.

School voor kennis en talent